Rijnegomlaan 31, Aerdenhout

Het verhaal en geschiedenis van de Rijnegomlaan 31 te Aerdenhout.

Rijnegomlaan 31, Aerdenhout

VANDAAG > Rijnegomlaan 31 te Aerdenhout. Een mooi gelegen hoekhuis in een welgevallig dorp.


VORIGE EEUW > De toenmalige eigenaresse mevr. Chr. J. Van Riet Paap - Fibbe gaf in 1956 opdracht tot de bouw van een ‘berging van luxe wagen’.


TWEE EEUWEN GELEDEN > Ver voor het bestaan van de Rijnegomlaan was dit in 1832 een stuk weiland. Eigendom van Jacobus Abraham Lennip Rz (te Amsterdam). Het bezit van 31.310m2 weiland en 740m2 nabijgelegen huis en erf werd gewaardeerd op een belastbaar inkomen van 140,96 gulden per jaar.--

Welke luxewagen zou er gestaan hebben? Wat is de achtergrond van deze mevrouw? Ken jij het verhaal van jouw huis?